IF YOU ARE ENGLISH  SPEAKING…See more information in English section below

NORSK/NORWEGIAN:

 • Sted: Holu i Ål
 • Tid: 6-11 oktober 2023
 • Priser:   Kr 5.550,- som dekker alt – dvs skolepenger, kost og losji
 • Sengetøy: Ta med sengetøy eller leie for 80,- (evt. 120,- inkl 2 håndklær)

Hva er en A-skole?
En A-skole er en skole om Guds Farshjerte. De fleste av oss har kunnskap i hodet om at Gud er far og elsker oss. En A-skole gir oss muligheten til å erfare at vi er hans elskede sønner og døtrer. Det er grundig bibelundervisning om Guds farskjærlighet til deg.  Du får også tid og ro til å fordøye det Gud underviser i ditt hjerte.

Jesus hadde et hjerteforhold til Gud, som sønn av sin far. Johannesevangeliet viser at det Jesus sa og gjorde, var det Hans Far hadde sagt at han skulle si og gjøre. A-skole konseptet er en del av Fatherheart Ministries, som holder til på New Zealand. Det holdes mange A-skoler verden over hvor det er flere som underviser. Rammeverket for en A-skole er det samme over alt, men Gud ved sin Hellige Ånd gjør hver skole til noe unikt for deltakerne.

All undervisning bygger på hverandre og det er derfor viktig at du er med på alle undervisningsbolker. Så du må sette av hver dag, hele uka, for å være med.

Vitnesbyrd
Kay-Morten, en tidligere deltaker skriver:

Jeg har hørt mange Guds Farshjerte undervisninger, og blitt rikt velsignet av de. Men aldri har jeg opplevd et slikt Guds nærvær, og en så solid undervisning som det Dass og Rani gav på A-skolen jeg tok i 2017. Det kostet meg og familien mye å ta fri en hel uke, reise bort fra barna og sette av så mye tid til et slikt møte med Gud. Men det var verdt det!

De første dagene gråt jeg mye og gikk dypere enn noen gang i min identitet som et Guds barn. Resten av uka kjente jeg hvordan salvelsen, lovsangen, undervisningen, den lette tonen til Dass og Rani, atmosfæren og ikke minst det tydelige Guds nærværet fylte meg, løftet meg opp, forfrisket meg og satte meg trygt i min himmelske Fars fang.

Å oppleve Gud som far, og bli betjent gjennom en slik skole, er som å få på plass en hjørnestein alt annet i livet kan hvile på. Barna fikk hjem en bedre far. Kona fikk hjem en fornyet mann. Og selv fikk jeg en trygghet om at jeg er elsket, jeg fikk hvile, og jeg fikk tid sammen med pappa Gud som jeg sårt trengte.

Det var mange slags deltagere på A-skolen. Utbrente ledere, folk som søkte hvile, noen som bare lengtet etter å få være med Far, andre som hørte budskapet og erfarte det for første gang. Det gav meg også mye, at vi var så ulike, men sammen kunne få være ekte og ta imot det Gud hadde for oss og som mange av oss virkelig trengte.

Om lærerne

Unni og Olav Slåtten har båret åpenbaring om Guds Farshjerte i en årrekke og vært sentrale i å ta dette budskapet til Norge. Mye av tiden går til å undervise i og lede A-skoler i Norge, Danmark og Kenya. De har fem barn, åtte barnebarn.

 

 

 

Gunnar og Ingrid Dehli. Gunnar ble kjent med Jesus som barn. I tenårene og erfarte han å bli fylt av Den Hellige Ånd, noe som satte ham i brann for Gud. Noen betydningsfulle hendelser da han var tidlig i tjueåra, skapte en grunnleggende tillit i ham til Gud som Far. Ingrid ble kristen som ung voksen. Etter å ha fått en døv sønn, ble de opptatt av å formidle Fars kjærlighet til døve. Dette åpnet dørene for dem til å tjene blant døve. Da de kom i kontakt med Fatherheart Ministries, fikk de en dypere forståelse av hvordan Far vil vise sin kjærlighet til både døve og hørende. I de senere åra har de holdt Farshjerteskoler sammen i Norge og Gunnar har hatt skoler for døve i flere land, spesielt i Afrika.Gunnar og Ingrid bor i Oslo og de har tre sønner som alle er gift og har gitt dem åtte barnebarn.

Påmelding

Sendes pr epost til Helge Svanaasen: helge.svanaasen@gmail.com

Påmeldingsgebyr kr 300.- (refunderes ikke) innbetales til konto 2320.20.70205 – merk med «A-skole oktober 2023″ og ditt navn. Restbeløpet betales innen 15/09-2023

Mer informasjon og påmelding til Helge Svanaasen:
e-post: helge.svanaasen@gmail.com
Tlf: +47-91 82 08 96

Vi gleder oss til å se deg!

 

ENGLISH

 • This school will be taught in Norwegian with translation into English
 • Teachers are Olav & Unni Slåtten and Gunnar og Ingrid Dehli.

Olav and Unni have carried revelation about God’s Father’s Heart for many years and have been central in taking this message to Norway, Africa, and many other countries. Much of the time is spent teaching and leading A-schools in Norway, Denmark, Brazil, Uganda, the Netherlands, Finland, Sweden, and Kenya. They share from their hearts and show with their lives how Father’s love transforms in the depths. They have five children, and nine grandchildren.

 

 

Gunnar and Ingrid. Gunnar became acquainted with Jesus as a child. In his teens, he experienced being filled with the Holy Spirit, which set him on fire for God. Some significant events when he was in his early twenties created a fundamental trust in him in God as Father. Ingrid became a Christian as a young adult. After having a deaf son, they became interested in conveying Father’s love for the deaf. This opened the doors for them to serve among the deaf. When they came in contact with Fatherheart Ministries, they gained a deeper understanding of how Father will show his love for both the deaf and the hearing. In recent years they have held Fathers’ Heart Schools together in Norway and Gunnar has had schools for the deaf in several countries, especially in Africa. Gunnar and Ingrid live in Oslo and they have three sons who are all married and have given them eight grandchildren.

Registration/Prices

 • Location: Holu, Ål in Hallingdal
 • Time: 6. October at 6:00 pm – 11. October at 2:00 pm, 2023
 • Prices: covers everything – ie tuition, board, and lodging
  • Per person in a double room: NOK 5,800
  • Per person in a single room: NOK 6,600

Registration is sent by email to Helge Svanaasen: helge.svanaasen@gmail.com
Registration fee NOK 300.- (non-refundable) and paid to account 2320.20.70205 – mark with «A-school» and your name. The balance will be paid by September 15, 2023
Payment from abroad: Pay to account: IBAN NO7223202070205 / SWIFT: SPTRNO22

More information contact Helge Svanaasen:
email: helge.svanaasen@gmail.com
Tel: + 47-91 82 08 96

WELCOME!

A-skole 6-11 oktober 2023, Holu i Ål