• Sted: Kirken i Dalen
  • Tid: Fra søndag 8. mars kl. 17 til lørdag 14. mars kl. 13. Vi møtes hver dag fra kl. 09.00 – ca 18:30
  • Pris:Kr 3 500,- (skolepenger, middag, lunsj, kaffe, te etc)
  • Overnatting inkl. frokost kr. 1 500.-

Hva er en A-skole?
En A-skole er en skole om Guds Farshjerte. De fleste av oss har kunnskap i hodet om at Gud er far og elsker oss. En A-skole gir oss muligheten til å erfare at vi er hans elskede sønner og døtrer. Det er grundig bibelundervisning om Guds farskjærlighet til deg. Du får også tid og ro til å fordøye det Gud underviser i ditt hjerte.
Jesus hadde et hjerteforhold til Gud, som sønn av sin far. Johannesevangeliet viser at det Jesus sa og gjorde, var det Hans Far hadde sagt at han skulle si og gjøre. A-skole konseptet er en del av Fatherheart Ministries, som holder til på New Zealand. Det holdes mange A-skoler verden over hvor det er flere som underviser. Rammeverket for en A-skole er det samme over alt, men Gud ved sin Hellige Ånd gjør hver skole til noe unikt for deltakerne.
All undervisning bygger på hverandre og det er derfor viktig at du er med på alle undervisningsbolker. Så du må sette av hver dag, hele uka, for å være med. Undervisningen skjer hovedsakelig på engelsk, med tolking til norsk.
Vitnesbyrd: Unni Skregelid Svindland
I mars 2016 opplevde jeg at Gud nærmest dro meg avgårde på en A-skole i Kvinesdal, Sør-Norge. På guddommelige måter åpnet Han dørene for at jeg for første gang i livet skulle høre og erfare noe helt nytt med Han personlig. Jeg hadde vært en kristen hele livet og vært aktiv i menighetsliv helt fra ungdomstiden, men mye av min tro var basert på strev, frykt og utrygghet. Livet hadde gitt meg sår og smerter på forskjellige måter, og jeg var sliten. Jeg lengtet etter noe mer. På A-skolen opplevde jeg fra første dag en annen type forkynnelse – om en Gud som lengtet etter å være en Far for meg. Han ønsket en Far-datter relasjon. Jeg hadde i alle år levd tett med Jesus, men mitt syn på Gud var mer distansert. Der møtte han meg på en helt personlig og ny måte som ikke kan forklares. Det var et nytt hjertespråk – fra Hans hjerte til mitt. Gjennom nydelig undervisning av Dass og Rani, hovedlederne for bibelskolen i Fatherhearts Ministries, fikk jeg på en forløsende måte opplevelsen av å «komme hjem». Være en tillitsfull datter, en dyptliggende lengsel jeg ikke hadde vært klar over at jeg manglet. De dagene på A-skolen helbredet Han noe på dypet av mitt hjerte som ble livsforvandlende for meg. Gjennombruddet for meg var at Han møtte meg med morskjærlighet, som jeg hadde savnet hele livet. Hans kjærlighet helbredet mine indre sår og begynte å forløse en ny type frihet og glede i hjertet mitt. Jeg var elsket for den jeg var! Uten å måtte gjøre…..bare være. Forståelsen av det gikk fra hodet og ned i hjertet! En stor forskjell! En ny identitet!  Alt jeg opplevde denne uka på A-skolen skulle vise seg å være starten på et annerledes og nytt liv. Allerede halvveis i uka visste jeg at jeg måtte ha mer av dette, og bestemte meg for å reise 3 mnd. på bibelskole på New Zealand. Livet deretter førte til en fantastisk reise med Far, en reise som snudde hele mitt liv og min familie «på hodet»

Om lærerne

  • Dass og Rani fra Malaysia har arbeidet flere år som misjonærer blant annet i Afrika. Siden 2011 har de vært tilknyttet Fatherheart MInistries. De reiser verden rund og holder A-skoler og Guds Farshjerte weekender. De er også ledere av en 3 måneders skole som Fatherheart Ministries holder på New Zealand hvert år (INS – Growing in sonship). De har vært i Norge og i Kvinesdal ved flere anledninger og har fått et hjerte for landet vårt.
  • Helene King kommer fra, Skottland, og har arbeidet som pastor i menigheten “City-Life”. Hun har spesielt jobbet med barn og unge i fattige områder som har vært hardt rammet av arbeidsløshet, fattigdom, depresjon og rusmisbruk. Hun startet en tjeneste som hentet barn og unge med to-etasjers busser til deres arrangementer. Hun fikk en utmerkelse for dette arbeidet. Hun har også jobbet med barnesoldater i Uganda hos Ingrid Wilts. Vi kjenner Helene King fra Fatherheart ministries hvor hun er aktiv i disse dager. Siste bok hun har skrevet er «Awakening to Awe and Wonder». Being awakened to extravagant grace and love of God the Father.

Påmelding: Sendes pr epost til post@svenugland.no
Påmeldingsgebyr kr 350.- (refunderes ikke) innbetales til konto: 1440 41 24979
Vipps: 99202588 (Kåre Stusdal)
Restbeløpet kr 3150.- betales innen 2.mars 2019

A skole i Kvinesdal 8. – 14. mars 2020