• Ingrid og Gunnar Dehli inviterer til en Guds Farshjerte A Skole over 4 uker i februar/mars
  2023. Trygve og Liv Målfrid Aarvik og Odd Trygve og Turid Kolbjørnsgard vil også ta del
  sammen med oss.
 • Vi møtes i lokalene til Misjonskirken på Majorstua (Den evangeliske forsamling)
  Denne skolen handler om Gud Fars kjærlighet. Den vil gi oss mulighet til dypere å forstå og
  erfare at vi er Fars sønner og døtre som Han elsker.
 • Vi vil samles fire onsdags ettermiddager: 15.02, 22.02, 01.03 og 08.03 (kl 18-21)
  og to lørdager 18.02 og 04.03 (kl 10-16).
 • Alt av undervisning og mer praktisk innhold bygger på hverandre. Det er derfor viktig at de
  som er med, kan være med på alt. (Undervisningen tas opp. Om noe skjer så man går glipp
  av en undervisning underveis, er det mulig å få hørt den før neste samling.)
 • Undervisningen vil skje i konferansesalen i Misjonskirken. Vi serverer kaffe og te. Ta med
  matpakke til lunsj lørdagene.
 • Vi anbefaler å lese boka Sønnekår/Sonship av James Jordan. Den kan dere kjøpe hos oss.
 • Vi tar en kursavgift på 1000 kr for denne A-skolen, for å dekke kostnader og bidra til arbeidet
  i Fatherheart Ministries.

 

Ta kontakt for påmelding eller spørsmål dersom dette er aktuelt for deg.
Påmelding: ingrid.dehli@gmail.com eller til sms: 91746803

Gud farshjerte A skole, Majorstua, Oslo Februar-April 2023