Ingen ledige plasser / Fully booked!

For de som har mottatt eller er nysjerrig på åpenbaringen av Fars kjærlighet, er det enda flere gode nyheter for deg! ‘H’-skolen gir muligheten i å forstå hvordan våre hjerter forvandles av hans kjærlighet – fra innsiden og ut!

Denne skolen vil bidra til forståelse for mange av frustrasjonene som hver og en av oss har slitt med. For eksempel – hvis kjærligheten til Gud virkelig strømmer inn i hjertet mitt, hvordan kan det være at jeg fremdeles kan reagere negativt på virkelige livsopplevelser? Elsker min Far meg fortsatt midt i min tilsynelatende svikt? Sammen vil vi utforske hvordan Gud faktisk er til stede og engasjerer seg med oss i kampene i vår menneskelighet.

Kursholder: Mark Head

Påmelding til helge.svanaasen@gmail.com

ENGLISH:

For those who have received or are curious about the revelation of Father’s love, there is even more good news for you! The ‘H’ school provides the opportunity to understand how our hearts are transformed by His love – from the inside out!

This school will help to understand many of the frustrations that each of us has struggled with. For example – if the love of God really flows into my heart, how can it be that I can still react negatively to real life experiences? Does my father still love me in the midst of my apparent failure? Together we will explore how God is actually present and engages with us in the struggles of our humanity.

Instructor: Mark Head

Registration to helge.svanaasen@gmail.com

H-skole, Ål i Hallingdal, 19-24. juni 2022 (fully booked)