En A-skole er en skole om Guds Farshjerte. De fleste av oss har kunnskap i hodet om at Gud er far og elsker oss. En A-skole gir oss muligheten til å erfare at vi er hans elskede sønner og døtrer. Det er grundig bibelundervisning om Guds farskjærlighet til deg. Du får også tid og ro til å fordøye det Gud underviser i ditt hjerte.

Jesus hadde et hjerteforhold til Gud, som sønn av sin far. Johannesevangeliet viser at det Jesus sa og gjorde, var det Hans Far hadde sagt at han skulle si og gjøre. A-skole konseptet er en del av Fatherheart Ministries, som holder til på New Zealand. Det holdes mange A-skoler verden over hvor det er flere som underviser. Rammeverket for en A-skole er det samme over alt, men Gud ved sin Hellige Ånd gjør hver skole til noe unikt for deltakerne.

All undervisning bygger på hverandre og det er derfor viktig at du er med på alle undervisningsbolker. Så du må sette av hver dag, hele uka, for å være med. Dersom kursholder er engelsk talende vil undervisningen skjer hovedsakelig på engelsk, med tolking til norsk.

Det er ikke uvanlig å gå på flere A-skoler. Hvorfor? En A-skole er ikke et kurs og noe man lærer og så kan man det. En A-skole leder deg inn i et nytt liv som fri sønn / datter av din himmelske Far. Det handler om å ta del i rikdommen vi har i Kristus, å ta imot åpenbaring og la det bli levende ved Guds Ånd. Når man først har smakt noe så godt, vil man ofte ha mer.