B-skolene bygger på fundamentet som allerede er lagt i våre hjerter under A-skolen: Opplev Fars kjærlighet. På B-skolen er det et fokus på å åpenbare hvor sterkt det påvirker oss å vandre i denne åpenbaringen av Hans kjærlighet. På B-skolen vil vi dekke følgende 4 temaer og mye, mye mer:

  • Hjertets øyne: Vi vil oppdage betydningen av «åpningen av hjertets øyne» og hvordan Guds liv som er i Kristus Jesus, strømmer til oss og gjennom oss nettopp dette
  • Sønnekåret: Vi vil utforske det livgivende forholdet mellom kristen modenhet, vårt sønnekår og personen Jesus Kristus.
  • Fars omfavnelse: Du vil lære å betjene «Fars omfavnelse» som ble overlevert til oss alle fra Jack Winter. Det var Jack som lærte oss at Fars kjærlighet kan overføres.
  • Trøst: Du vil bli vist hvor du kan finne trøst og få mulighet til å gå inn i den trøsten som allerede er tilgjengelig for deg.