Velkommen til Guds Farshjertekonferanse på Øyer Fjellstugu

Unni og Olav Slåtten underviser denne helgen. De har har båret åpenbaring om Guds Farshjerte i en årrekke og vært sentrale i å ta dette budskapet til Norge.

Her kan du bli bedre kjent med din Himmelske Far og få oppmuntring til å vandre som en sønn eller datter av Ham.

 

Påmelding: Mer informasjon vil komme

Sted: Øyer Fjellstugu, Nordbygdsvegen 700, Øyer

Nettside: Øyer Fjellstugu

Farshjertekonferanse på Øyer Fjellstugu 22-24 november 2024